Gästforskarprogram

År 2019 lanserades vårt kunskapshistoriska gästforskarprogram. Varje termin erbjuder vi ett par (vanligen 1–2) forskare från hela världen möjlighet att tillbringa en kortare tid (1–2 veckor) vid Centrum för kunskapshistoria. I första hand riktar vi oss till yngre forskare som är intresserade av att tillsammans med oss utveckla kunskapshistoria som vetenskapligt fält.

Utlysningar i gästforskarprogrammet görs två gånger per år: i april och oktober. Programmet täcker kostnader för resor och logi.

Vill du ansöka till vårt gästforskarprogram? 

På grund av coronapandemin har vi inte haft möjlighet att ta emot gästforskare under 2020 och 2021.

Nästa utlysningsomgång öppnar i april 2022. 

Sidansvarig: anna.nilsson_hammarhist.luse | 2021-09-13