Forskning

Centrum för kunskapshistoria samlar forskare från olika fält och discipliner. Kronologiskt sträcker sig vår forskning från 1500-talet till samtiden och tematiskt är spännvidden stor. Därmed fyller LUCK en integrerande funktion. Vår verksamhet syftar också till att öppna upp och utforska nya forskningsområden. Denna generativa potential kommer till uttryck i de många nya projekt och samarbeten som har vuxit fram de senaste åren.

Forskningen om tidigmodern tid inriktas främst mot religiös och praktisk kunskap. Kajsa Weber studerar reformationen, Anna Nilsson Hammar det adliga hushållet och Erik Bodensten missväxtkatastrofer. År 2021 kommer även Lisa Hellman, som sysslar med 1700-talets kunskapscirkulation i ett globalhistoriskt perspektiv, att ansluta. Tillsammans visar de hur kunskapshistoriska perspektiv kan berika forskning om tidigmodern tid.

Ett annat kluster av forskare intresserar sig för efterkrigstiden. Johan Östling leder ett projekt om humaniora i offentligheten, där Anton Jansson och Ragni Svensson ingår. David Larsson Heidenblad och Björn Lundberg undersöker i olika projekt miljömedvetande och ekonomisk kunskap. Martin Ericsson studerar Rasbiologiska institutets senare verksamhet. Gemensamt för dessa forskare är ett intresse för hur kunskap cirkulerade i samhället.

Därutöver genomförs för närvarande ett antal doktorandprojekt med kunskapshistorisk anknytning. Lise Groesmeyer studerar tyska samhällsvetare i brittisk exil, Karl Haikola det svenska sekretariatet för framtidsstudier, Anton Öhman vittnesskildringar av kärnvapentester, Trine Outzen pietism och medicin och Evelina Kallträsk unga entreprenörer.

Till LUCK är ytterligare andra forskare affilierade. Det innebär att de, trots att de inte är anställda vid Historiska institutionen i Lund, frekvent deltar i vår löpande verksamhet. Hit räknar vi Isak Hammar (historia, Stockholms universitet), Victoria Höög (idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet), Maria Simonsen (historia, Ålborgs universitet), Laura Skouvig (informationshistoria, Köpenhamns universitet).

Sidansvarig: anna.nilsson_hammarhist.luse | 2020-09-30