Aktiviteter

Centrum för kunskapshistoria anordnar en rad olika aktiviteter. Vi driver det livaktiga kunskapshistoriska seminariet som samlar forskare från många olika ämnen på HT-fakulteterna i Lund. Därutöver organiserar vi återkommande konferenser och workshoppar.

Information om kommande aktiviteter publiceras här på vår hemsida, via vår fristående blogg på www.newhistoryofknowledge.com, via Facebook och Twitter. För att ta del av våra e-postutskick kontakta: johan.ostlinghist.luse

Sidansvarig: anna.nilsson_hammarhist.luse | 2020-10-07