Konferenser och workshoppar

Centrum för kunskapshistoria arrangerar varje år konferenser och workshoppar. Syftet är att sammanföra forskare från olika länder och lärosäten för att tillsammans vidareutveckla det kunskapshistoriska fältet. Vår första konferens 2016 på Häckeberga slott resulterade i antologin Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge. Inom ramen för initiativet ”Framtidens kunskapshistoria” har vi under 2019–2020 samlat en rad forskare med olika inriktning för att bereda väg för nya kunskapshistoriska studier och samarbeten.

Sidansvarig: anna.nilsson_hammarhist.luse | 2020-06-04