Kunskapshistoriska seminariet

Varje termin anordnas ett antal kunskapshistoriska seminarier. Dit bjuder vi in gäster för forskningspresentationer och panelsamtal samt diskuterar olika texter. Seminariet är ett tvärvetenskapligt forum och flera evenemang sker i samarbete med andra ämnen vid HT-fakulteterna, inte minst idé- och lärdomshistoria, bokhistoria och mediehistoria. Som en konsekvens av coronapandemin hålls nu samtliga seminarier via Zoom.

Sidansvarig: anna.nilsson_hammarhist.luse | 2022-02-14