Om

Centrum för kunskapshistoria (förkortat LUCK) är ett forum för de kunskapshistoriska aktiviteter och verksamheter som finns vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Det samlar i första hand det kunskapshistoriska seminariet, de kunskapshistoriska forskningsprojekten med deras olika inriktningar, det kunskapshistoriska gästforskarprogrammet, den kunskapshistoriska sommarskolan, de svenska och internationella nätverken och den digitala plattformen (newhistoryofknowledge.com).

 

När Centrum för kunskapshistoria invigdes i mars 2020 uppstod det inte ur ett vakuum; snarare rörde det sig om en formalisering av något som successivt hade tagit form. Den kunskapshistoriska forskningsmiljön har vuxit fram underifrån sedan 2014 – från ett lösligt samarbete och en informell läsecirkel till gemensamma publikationer, större forskningsprojekt och en livaktig seminarieverksamhet. [länk till historiken i Forms inledning]

 

Kunskapshistoria som fält befinner sig internationellt i en snabb och dynamisk utvecklingsfas. Nya tidskrifter och bokserier grundas, kreativa konferenser och workshoppar arrangeras, empiriska studier och teoretiska reflexioner publiceras. Centrum för kunskapshistoria vill vara en del av denna internationella strömning och samtidigt stimulera till nya samarbeten över ämnes- och institutionsgränser i Lund.

 

Sidansvarig: anna.nilsson_hammarhist.luse | 2021-09-13