Scientific Advisory Board at Lund University

Lovisa Brännstedt, antikens kultur och samhällsliv

Marie Cronqvist, mediehistoria

Victoria Höög, idé- och lärdomshistoria

Thomas Kaiserfeld, idé- och lärdomshistoria

Jonas Nordin, bok- och bibliotekshistoria

Page Manager: anna.nilsson_hammarhist.luse | 2020-12-22